Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

 

1. Hoeveel delen bevat Standpunt?
Standpunt is een complete methode levensbeschouwing voor de basisvorming. De methode omvat drie verschillende versies: een versie voor VMBO, een voor VMBO/LWOO-BBL en een voor HAVO/VWO.

De methode Standpunt omvat bij iedere versie drie delen, te gebruiken voor klas 1, 2 en 3. Deel 1 van Standpunt voor HAVO/VWO heeft twee varianten: een variant met het christendom als voorbeeld van een levensbeschouwing, de andere met zowel christendom (verkort) als humanisme.


2. Heeft de methode ook een werkboek?
In de nieuwe VMBO-uitgave zijn leer- en werkboek in een uitgave geïntegreerd. De versie voor HAVO/VWO en VMBO/LWOO-BBL bevat een afzonderlijk leer- en werkboek.


3. Welke opbouw hebben de verschillende delen van Standpunt?

Deel 1 Standpunt voor VMBO
Hoofdstuk 1 De levensbeschouwelijke kijk
Hoofdstuk 2 Uitingen van levensbeschouwing
Hoofdstuk 3 Jodendom        
Hoofdstuk 4 Christendom
Hoofdstuk 5 Wie ben ik?
Hoofdstuk 6 Vriendschap en liefde

Deel 2 Standpunt voor VMBO
Hoofdstuk 1 Schoonheid, uiterlijk en mode
Hoofdstuk 2 Natuur en milieu
Hoofdstuk 3 Islam
Hoofdstuk 4 Seksualiteit
Hoofdstuk 5 Dood
Hoofdstuk 6 Waarden en normen (ethiek)

Deel 3 Standpunt voor VMBO
Hoofdstuk 1 Popmuziek
Hoofdstuk 2 Humanisme
Hoofdstuk 3 Relaties
Hoofdstuk 4 Sport
Hoofdstuk 5 Beroepsethiek
Hoofdstuk 6 Beroepshouding

 

4. Wanneer verschijnen de verschillende delen van Standpunt voor VMBO?

VMBO deel 1 in januari 2015.
VMBO deel 2 in maart 2015.
VMBO deel 3 in januari 2016.


5. Is er ook aandacht voor specifieke beroepsvoorbereiding?

In de methode Standpunt voor VMBO zijn twee aparte hoofdstukken opgenomen die een directe beroepsrelevantie bezitten: een hoofdstuk over beroepshouding en een over beroepsethiek, beiden in deel 3. Daarnaast bevat deel 2 een hoofdstuk over waarden en normen.

De methode Standpunt voor VMBO bevat ook een aantal hoofdstukken met thema’s die relevant kunnen zijn voor de latere beroepsuitoefening: levensbeschouwing; jodendom; christendom; islam; natuur en milieu; schoonheid, uiterlijk en mode; dood.


6. Heeft de methode ook een docentenboek?

Bij alle delen van Standpunt is een docentenboek verkrijgbaar, met daarin:
- de algemene doelstellingen van de methode;
- de relatie tussen de methode Standpunt en burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs;
- een verantwoording van het model voor begripsverwerving;
- de doelstellingenstructuur per hoofdstuk;
- de antwoorden op vragen en opdrachten uit het leerwerkboek;
- aanvullende stoffen;
- didactische en audiovisuele tips;
- website-tips;


7. Hoe word ik op de hoogte gehouden van het laatste nieuws over de methode?

Op het docentengedeelte van de website is er een item ‘nieuws’. De nieuwsrubriek van de Standpuntwebsite wordt regelmatig aangepast. Gebruikers die op de hoogte willen worden gehouden over de tweemaandelijkse update, kunnen hun email sturen naar info@damon.nl met als onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief Standpunt’.


8. Wat zijn de doelstellingen van de methode Standpunt?

De leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun levensbeschouwelijke identiteit. Ze verwerven inzicht in de levensbeschouwelijke dimensie van het bestaan en in belangrijke levensbeschouwelijke stromingen in Nederland. Verder ontwikkelen leerlingen inzicht in belangrijke levensbeschouwelijke standpunten met betrekking tot actuele thema’s en ontwikkelen ze de vaardigheid om met anderen in dialoog te treden over de ethische en levensbeschouwelijke aspecten van het bestaan.


9. Wat voor soort opdrachten kent de methode?

Het leerwerkboek kent een diversiteit aan opdrachten: kennis- en inzichtopdrachten, maar ook creatieve opdrachten.


10. Zijn er bij de methode toetsenbanken ontwikkeld?

Bij Standpunt zijn toetsenbanken ontwikkeld. Deze bestaan uit gemiddeld veertig open vragen per hoofdstuk. Bij alle hoofdstukken zijn ook multiple-choice vragen toegevoegd. Tevens zijn alle antwoorden bij deze vragen geformuleerd.

De vragen zijn verschillend van aard. Het is een mix van kennis-, inzicht-, identificatie- en toepassingsvragen. Voor de theoretische achtergrond van de keuze voor juist dít soort vragen, zie deel 3 van deze docentenhandleiding over het model voor begripsverwerving.

De docent kan een keuze maken uit het grote aanbod van toetsvragen om een tussentijdse toets of een eindtoets te maken. 

Het grote aanbod van toetsvragen betekent tegelijkertijd dat het kan voorkomen dat bepaalde stoffen meerdere keren getoetst worden, maar dan via steeds andere formuleringen of dat een grote vraag uiteengelegd wordt in enkele op zichzelf staande deel-vragen. 

De toetsenbank is beschikbaar voor docenten die de methode klassikaal gebruiken en zo ook bekend zijn bij de uitgeverij. Hiertoe dient men de actuele boekenlijst aan de uitgever te zenden. Dat kan in papieren of digitale (pdf, excelbestand) vorm. De toetsenbank wordt persoonlijk via mail aan docenten toegezonden. Tevens zijn de toetsen opgenomen in het afgeschermde gedeelte van de website: www.damon.nl/standpunt

Ondersteunend materiaal dat aansluit bij het leerwerkboek is tevens opgenomen op deze website. De site is voor het grootste gedeelte voor iedereen toegankelijk. Het afschermde gedeelte is enkel toegankelijk voor docenten die de methode klassikaal gebruiken en zo ook bekend zijn bij de uitgeverij. 

Neem voor meer informatie contact op met Uitgeverij DAMON, telefoon 0499 - 7 22 0 23 of info@damon-educatie.nl


11. Wie is de auteur van Standpunt?

De auteur is Jan de Leeuw, hogeschooldocent ethiek bij Fontys Hogescholen. Hij schreef vele methodes voor levensbeschouwing en ethiek, waaronder voor het voortgezet onderwijs Standpunt en Zin in Zin.

Afgelopen jaren verrichtte hij ook werkzaamheden voor de Radboud Stichting, TeleacNOT (SchoolTV), de Universiteit van Tilburg en andere opdrachtgevers.

In 2008 won Jan de Leeuw de Fontys Kennisprijs. Deze prijs is een onderscheiding voor een Fontysmedewerker die meer dan anderen gewerkt heeft aan een kennisbrug richting werkveld en Fontys Hogescholen mede heeft geprofileerd als kennisinstelling.