De methode

Doelstellingen en inhoud

Door Standpunt ontdekken en ontwikkelen de leerlingen hun levensbeschouwelijke identiteit. Ze krijgen inzicht in de levensbeschouwelijke dimensie van het bestaan en in belangrijke levensbeschouwelijke stromingen die in Nederland bestaan. Aan de hand van actuele thema’s maken de leerlingen kennis met uiteenlopende standpunten en leren met anderen een dialoog aan te gaan. 
Standpunt heeft aandacht voor basisinzichten en –vaardigheden rond levensbeschouwing (en ethiek), voor belangrijke levensbeschouwingen zoals christendom, islam, humanisme en jodendom, en ook voor thema’s als vriendschap, schoonheid & uiterlijk, natuur en milieu, popmuziek, God, sport, seksualiteit, relaties, etc. 

 

Didactiek en vormgeving 

Standpunt heeft een aantrekkelijke, herkenbare en vlotte uitstraling. Het uitgangspunt in de didactiek en de vormgeving van Standpunt is de leefwereld van de leerling zélf. In Standpunt wordt veel gewerkt met beelddidactiek en een grote variatie aan didactische werkvormen. Om aansluiting te hebben met de leefwereld van de leerlingen zijn er veel persoonlijke verhalen van leeftijdsgenoten opgenomen in de methode.

 

Docentenboek

Bij alle delen van Standpunt is een docentenboek verkrijgbaar, met daarin:

  • de algemene doelstellingen van de methode;
  • de relatie tussen de methode Standpunt en burgerschapsvorming in het voortgezet onderwijs;
  • een verantwoording van het model voor begripsverwerving;
  • de doelstellingenstructuur per hoofdstuk;
  • de antwoorden op vragen en opdrachten uit het leerlingenboek;
  • aanvullende stoffen;
  • didactische en audiovisuele tips;
  • website-tips.

 

Toetsenbanken

Bij alle delen van Standpunt is een toetsenbank ontwikkeld. Docenten die de methode klassikaal hebben ingevoerd kunnen deze toetsenbank aanvragen via mail (info@damon-educatie.nl). Indien de uitgever over de actuele boekenlijst beschikt waarin betreffende methode is opgenomen wordt de toetsenbank direct toegezonden. Bij de nieuwste uitgave van Standpunt zijn tevens de antwoorden op de vragen opgenomen.