Paragraaf 8 Een humanist over jongens en meisjes

Opdracht 44 (pag. 73)

Interview je ouders. De volgende vragen kun je stellen:

-   Hoe zijn jullie opgevoed?

-   Wat voor speelgoed hadden jullie?

-   Mocht je als kind huilen?

-   Werd er verwacht dat je ging werken of meehielp in het huishouden, toen je jong was?

-   Wie deed het huishouden bij jullie thuis?

-   Wie werkte er buitenshuis bij jullie thuis?

-   Wie voedde de kinderen op?

-   Hoe kijken jullie daar nu tegen aan?

-   Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

-   Wanneer kregen jullie een relatie?

-   Deden jullie dingen anders dan jullie ouders? Welke dingen?

-   Deden jullie dingen hetzelfde als jullie ouders? Welke dingen?

-   Stel dat je alles over zou kunnen doen. Hoe zou je het dan nu doen?

Uiteraard kun je ook nog andere vragen bedenken en stellen aan je ouders.
Maak een verslag op een apart blaadje of in je schrift, map.