Orthodox

zuiver in de leer. Vasthouden aan de overgeleverde voorschriften (van de kerk). Bijvoorbeeld Grieks-orthodox, Russisch-orthodox en Syrisch-orthodox. In 1054 is de basis gelegd voor deze orthodoxe stromingen.
Er vond toen een scheuring plaats tussen de katholieke kerk van Rome en de Oosterse katholieke kerk van Constantinopel.
dl.1, p.81Hoofdstukken
«  Terug naar overzicht